Басты бет - Іске асырылған жобалар

Компрессорлық станцияларды күрделі жөндеу

ВПТ-1200 және ВПТ-2000 құбырлы ауа жылытқыштары газ айдайтын агрегаттың күштік турбинасынан кейін жану өнімдерінің жылуы арқылы компрессордан кейінгі циклдік ауаны жылытуға арналған. Істен шыққан штаттық пластинкалы ауа жылытқыштарды ауыстыру үшін жаңасын шығару, сондай-ақ қолданыстағы жылытқыштарды жаңғырту кезінде пайдаланылуы мүмкін. ВПТ-1200 ауа жылытқышы ГТ-750-6 агрегатымен, ВПТ-2000 ауа жылытқышы ГТК-10-4 агрегатымен бірге қолданылады.

ВПТ артықшылықтары:

 • ПӘК өсуі;
 • Газ шығынының азаюы;
 • Пайдалануға шығындардың азаюы;
 • Модульдік конструкция жеткізу мен монтаждауды жылдамдатуға мүмкіндік береді;
 • Компрессорлық станция жағдайларында жөндеу қабілеті.
Параметр атауы

ВПТ-2000

ВПТ-1200

Жылуды қалпына келтіру деңгейі %≥ 75≥ 73
Жылытқыштан шыққан ауа температурасы 0С≥ 430≥ 390
Қызмет мерзімі, мото сағаттар≥ 100 000≥ 100 000

КАТҚ артықшылықтары:

 • Ауаны тазалау тиімділігі 99%;
 • Газтурбиналық жетектің қызмет мерзімін ұзарту;
 • Мұз басуға қарсы және шуылды басу жүйесі;
 • ГКС басқару жүйесімен біріктірілген автоматтандыру.
Параметр атауыВОУ-ЦН40ВОУ-ЦН50ВОУ-ЦН60ВОУ-Ц90ВОУ-Н100ВОУ-ЦН100
Ауаның атаулы шығыны t=150С және қысымы 760 сын. бағ., кг/сек37…4050…6050…5890100100
Сүзгілеу класыF8F8F8F8F8F8
Габариттері (ұзындығы х, ені х биіктігі), м9,2х7,5х4,511,9х8,4х4,58,4х8,4х4,913,3х8х3,612х9х3,611,7х8,3х4,9
ВОУ қызмет мерзімі202020202020

Мультициклон:

 • Мультициклонның атаулы өнімділігі - сағатына 50 м3;
 • Сынап бағанасының 50 мм атаулы режиміндегі кедергі.

Мультициклонды блок

Шуылды басу блогы

АТҚ құрылымдық блогы:

 • Тазарту тәсілі бойынша:
  • Ц - Циклонды (инерциялық тазарту);
  • Н - Жинағыш (сүзгі кассеталар);
  • ЦН – Циклонды-жинағыш (1 саты – циклонды, 2 саты - жинағыш).

АТҚ құрастыру

Жалпы түрі

Газды ауамен салқындату аппараты мұнай және газ өнеркәсібінің объектілерінің құрамындағы газ орталарын мына шектерде салқындатуға арналған:

 • жұмыс қысымы, МПа (кгс/см2) - 5,0 ден 7,5 дейін (50,0 ден 75,0 дейін);
 • жұмыс температурасы, К(°С) - 323 тен 348 дейін(50,0 ден 75,0 дейін).

Аппараттар құрылымды түрде екі орындалуда жасалады:

 • автономды аппарат;
 • екі және одан көп блоктарға жиналатын, түйістірілген аппараттар.

Газды АСА техникалық сипаттамалары:

Параметр атауыСипаттамалары
ТипіБлокты жиынтық
Жылу алмастыру модульдерінің саны6
Салмағы, кг: артық емес45000
Қысымы, МПа (кгс/см2)7,5 (75)
Газдың тығыздығы, кг/нм30,675
Есептік жылулық жүктеме, МВт6,584
Газдың шығыны, кг/сағат351 563
Күрделі жөндеуге дейін жұмыс ресурсы50 000 сағаттан кем емес
Істен шыққанға дейін жұмыс істеу15 000 сағаттан кем емес
Аппараттардың есептік қызмет мерзімі20 жылдан кем емес

Жалпы түрі

Майда ауамен салқындату аппараты магистральдық газ құбырларының компрессорлық станцияларында төмен қысымды майды салқындатуға, сондай-ақ мұнай және газ өңдеу өнеркәсібінің технологиялық процестерінде қолданылатын бу тәрізді, газ тәрізді және сұйық орталарды конденсациялауға және салқындатуға арналған. Аппараттар ең суық бес күндігінің орташа температурасы 400С төмен емес қоңыржай климат жағдайында ашық ауада пайдаланылады.

Майды АСА техникалық сипаттамалары:

Параметр атауыСипаттамалары
Кірісіндегі майдың температурасы, 0С65
Шығысындағы майдың температурасы, 0С51
Ауаның есептік температурасы, 0С35
Секцияның салмағы, кг3200
Жұмыс ортасыөрт қауіптілігі бар, коррозиялық емес
Күрделі жөндеуге дейін жұмыс ресурсы25 000 сағаттан кем емес
Істен шыққанға дейін жұмыс істеу15 000 сағаттан кем емес
Қызмет мерзімі15 жылдан кем емес

Пайдаланылған газдың шығуы